My Calendar

mars 2019
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
25 février 2019 26 février 2019

All day: VANTOURNHOUDT Laurence

All day: VANTOURNHOUDT Laurence
27 février 2019

N/A: ALLAERT Anthime

N/A: ALLAERT Anthime
28 février 2019

All day: CUVELIER Luc

All day: CUVELIER Luc
1 mars 2019

All day: DERYCKE Amélie

All day: DERYCKE Amélie
2 mars 2019

All day: GOETVINCK Marina

All day: GOETVINCK Marina
3 mars 2019
4 mars 2019 5 mars 2019

All day: CAMBIER Mélanie

All day: CAMBIER Mélanie
6 mars 2019 7 mars 2019 8 mars 2019 9 mars 2019

All day: DELACHAPELLE Christine

All day: DELACHAPELLE Christine
10 mars 2019
11 mars 2019 12 mars 2019

All day: WINDAL Magali

All day: WINDAL Magali
13 mars 2019

All day: SÖHNLE Erich

All day: SÖHNLE Erich
14 mars 2019 15 mars 2019

All day: LHOIR Vinciane

All day: LHOIR Vinciane
16 mars 2019 17 mars 2019

All day: CUVELIER Nathalie

All day: CUVELIER Nathalie

All day: VANDENBERG Yves

All day: VANDENBERG Yves
18 mars 2019 19 mars 2019 20 mars 2019 21 mars 2019 22 mars 2019 23 mars 2019 24 mars 2019
25 mars 2019 26 mars 2019 27 mars 2019

All day: DESCHUYTENEER Willy

All day: DESCHUYTENEER Willy
28 mars 2019

N/A: CUVELIER Gilles

N/A: CUVELIER Gilles
29 mars 2019

All day: DELEM Pascale

All day: DELEM Pascale
30 mars 2019 31 mars 2019

N/A: SERVAIS Sandra

N/A: SERVAIS Sandra